Credit Software

Collect online

VP Consulting werkt samen met CollectOnline, om het gelijknamige programma te verdelen. Als gebruiker van CollectOnline kan VP Consulting de nodige ondersteuning bieden aan zijn klanten bij de implementatie en het gebruik van de software. CollectOnline is uiterst geschikt als hulpmiddel bij het debiteurenbeheer in middelgrote ondernemingen en overheidsinstellingen.

Time is money!

Door aan professioneel debiteurenbeheer te doen door op één centraal platform met vaste trajecten en gespecialiseerde incasso partners te werken, bekom je automatisch een gunstig cashfllow effect en een dalende DSO wat finaal resulteert in een gezonder bedrijf.

Hoog rendement aan lage kost

Door automatisering kunnen grote volumes facturen verwerkt worden tegen zeer lage kostprijs. CollectOnline wordt een spiegel van uw boekhouding. Verder kunnen de gerechtelijke kosten tot een minimum herleid worden.

Enkele belangrijke Features

Automatische dossierimport

Geen manuele invoer meer van dossiers in alweer een ander software pakket! CollectOnline kan aan elk boekhoudpakket gekoppeld worden om automatische dossierimport te realiseren.

Hierdoor brengen we u, uw incassobureau, advocaat en gerechtsdeurwaarder centraal in één systeem en is er een optimale transparantie en centralisatie van alle gegevens.

Dossierverwerking: all in one

CollectOnline zorgt ervoor dat uw dossiers via gepersonaliseerde trajecten correct verwerkt worden met een duidelijke agendering. Rappels, ingebrekestellingen, dagvaardingen ... worden vanuit één centraal systeem verstuurd.

Betalingsverwerking: eenvoudig en snel

CollectOnline centraliseert alle betalingen die ontvangen worden op een dossier zowel op uw rekening als op rekening van de advocaat en gerechtsdeurwaarder. Door geautomatiseerde betalingsverwerking heeft u direct zicht op de ontvangen gelden en bovendien kunnen we deze direct en geautomatiseerd doorstorten.

Communicatie: transparantie is de norm

Alle communicatie van alle partners gelinkt aan uw dossiers worden centraal op één platform bijgehouden waardoor u over alle informatie beschikt op ieder moment van de dag.