Incasso

Minnelijke invordering

Bij een minnelijke invordering mag de schuldeiser een schuldenaar aansporen tot betaling van de schulden. Dit betekent dat u als schuldeiser aanmaningsbrieven mag sturen en telefonisch contact opnemen met de schuldenaar om deze aan te zetten je schuld te betalen. De schuldeiser zelf kan geen dwangmaatregels inzetten: hij kan geen beslag laten leggen op loon, woning, auto of andere goederen. Een loonoverdracht is wel mogelijk.

VP Consulting zorgt ervoor dat u zich als schuldeiser kan bezig houden met de activiteiten van uw bedrijf… omzet genereren. Het innen van uw openstaande vorderingen kan u toevertrouwen aan ons. Samen zullen we de strategie bepalen van hoe u wenst dat wij u klanten benaderen. U bepaalt zelf het traject dat ons incasso proces zal volgen.

Wenst u eerst zelf een herinnering te sturen, dan passen wij ons traject aan. Wenst u liever dat wij de volledige opvolging van uw klantenportefeuille verzorgen, dan kan dit ook prima.

Wij zorgen voor een totale opvolging van uw dossiers, van herinneringen en telefonisch contact met uw klanten tot een gerechtelijke procedure. Ook het voorstellen van afbetalingsplannen behoort tot de mogelijkheden. We beogen steeds om via een minnelijke overeenkomst te werken. Indien dit niet kan, dan opteren we voor de juridische weg. 

Alle ontvangen gelden worden binnen de 24 uren naar u doorgestort.

U kan bij ons terecht voor alle vorderingen op bedrijven en particulieren. Zowel in België als alle vorderingen op uw internationale klanten.

VP Consulting bouwt met zijn cliënteel een langdurige relatie uit en is niet gediend met kortstondig winstbejag. Tevens is de relatie die u als schuldeiser met uw klanten heeft van groot belang, daarom zorgen wij steeds dat deze in onze communicatie met uw klanten niet wordt geschonden.

U kan uw dossiers op elk moment online opvolgen. Wij zorgen voor een persoonlijke login en u bekijkt uw dossiers wanneer het u het beste uitkomt, zelfs in het weekend, overal ter wereld. U kan ook snel en eenvoudig dossiers toevoegen.

Gerechtelijke invordering

Bij een gerechtelijke invordering kan de schuldeiser dwangmaatregels inzetten om zo zijn schuld te innen. Dit betekent dat u als schuldeiser beslag kan leggen op loon, woning, auto en andere goederen van de schuldenaar. Dit kan hij slechts mits een vonnis van de rechtbank of een bepaalde akte, document of contract dat dezelfde kracht heeft als een vonnis. Ook de overheid kan in sommige gevallen een gerechtelijke invordering opstarten zonder vonnis van de rechtbank. Een gerechtsdeurwaarder zorgt voor de uitvoering van een gerechtelijke invordering. Hij is dus de enige die een beslag mag uitvoeren.

Indien uw klant, na herhaaldelijke pogingen van u en/of VP Consulting, zijn schuld nog steeds niet betaald, kan u overwegen om een gerechtelijke invordering op te starten. Ook hiervoor kan u beroep doen op de diensten van VP Consulting.

Door de nauwe samenwerking met onze partner CAE, zorgen wij voor een zeer vlotte afhandeling van uw dossier. U hoorde zeker al over advocatendossiers die jarenlang aanslepen en veel geld kosten ? Sta dit niet langer toe ! Via VP Consulting wordt uw dossier snel, accuraat en met de nodige transparantie opgevolgd. Binnen de 24 uur, wordt uw dagvaarding door een erkend deurwaarder betekend. Ook de rolzetting neemt de deurwaarder voor zijn rekening. De vertegenwoordiging ter zitting van de rechtbank wordt voor u verzorgd door onze raadsheer en vonnis wordt zeer snel bekomen. Nadien volgt de vrijwillige of gedwongen uitvoering.

Daar onze partner op hetzelfde geïntegreerd softwareplatform werkt als ons, is het doorsturen van dossiers voor gerechtelijke invordering zo geregeld. Alle informatie die tijdens de minnelijke invordering werd verzameld (brieven, contacten, nota’s, …) wordt automatisch doorgestuurd naar de bevoegde personen.

Outsourcing klantenportefeuille

Van uitbesteding of outsourcing is sprake, zodra u als organisatie uitvoering geeft om de inzet van een deel van de eigen medewerkers, organisatiemiddelen en/of geïnvesteerd vermogen voor de uitvoering van ondersteunende bedrijfsprocessen niet langer zelf wenst te doen. De uitbestedende organisatie zal dan een externe dienstverlener contracteren om de betreffende taken in het vervolg uit te voeren.

Een eigen Credit & Collection afdeling kost u veel geld. Te vaak zijn vele medewerkers slechts bezig met het versturen van aanmaningen en administratieve rompslomp. Kleine organisaties schakelen al te vaak ongetrainde, administratieve krachten in, die door een tekort aan ervaring en professionaliteit er niet echt in slagen om grootse resultaten neer te zetten. Deze mensen valt niets te verwijten. Het is aan u als werkgever om de juiste resources in te zetten, om een efficiënt debiteurenbeheer en proactieve krediet analyses op touw te zetten.

VP Consulting kan u hierbij op twee manieren ondersteuning bieden. Enerzijds door het inzetten van professionele credit collectors, die uw klantenportefeuille op een commerciële doch pragmatische manier opvolgen en naar het gewenste resultaat toewerken.

Anderzijds door het inschakelen van een Credit Manager die door een jarenlange ervaring uw eigen afdeling kan analyseren en een plan voorstelt ter verbetering van de bestaande processen. Op korte termijn zal uw Credit afdeling een nieuwe “boost” krijgen en uw openstaand saldo terug dwingen naar een voor u aanvaardbaar gemiddelde.

VP Consulting neemt uw klantenportefeuille totaal of gedeeltelijk over. U kiest er als klant zelf voor welke vorderingen u uitbesteed. Dit kunnen zowel alle facturen zijn, als alleen de vervallen facturen. U beslist tevens wanneer u deze documenten wil aanleveren (wekelijks, tweewekelijks, maandelijks, éénmalig,…). Wij voorzien minimum een maandelijkse bijeenkomst om met u samen door uw portefeuille te lopen en beslissingen te nemen over het verdere verloop van de dwingende dossiers.