Eerste hulp bij slechte betalers

Er zijn verschillende manieren om onbetaalde facturen of schuldvorderingen alsnog proberen te innen. U kan bijvoorbeeld een advocaat, gerechtsdeurwaarder of incassobureau inschakelen. We zetten de voor- en nadelen van elke mogelijkheid voor u op een rijtje.

1.     Incassobureau

Een incassobureau faciliteert de communicatie tussen u als schuldeiser en uw schuldenaars. Hierbij is de hoofddoelstelling een aflossing van de schulden via een minnelijke schikking. Het incassobureau doorloopt samen met u de procedure om uw schuldvorderingen te beheren door middel van regelmatige aanmaningen en bevelen tot betaling. Een systematische, gestructureerde en positieve communicatie met de schuldenaar vormt de basis van hun strategie.

Een incassobureau heeft geen gerechtelijke bevoegdheden. Een advocaat of gerechtsdeurwaarder heeft dat wel. Om dit op te vangen, werken incassobureaus vaak samen met advocaten en gerechtsdeurwaarders die gespecialiseerd zijn in schuldvorderingen.

Hoeveel kost een incassobureau aan een schuldeiser? Vaak werken deze bureaus volgens het principe ‘no cure, no pay’. U betaalt pas op het moment dat uw schuldenaar zijn schulden betaalt. Meestal gaat het om een percentage van het daadwerkelijk geïnde bedrag. Betaalt uw schuldenaar niet, dan rekent het incassobureau u geen kosten aan.

2.     Gerechtsdeurwaarder

Een gerechtsdeurwaarder is een onafhankelijke ambtenaar, aangeduid door de overheid. Hij is van opleiding jurist en is gespecialiseerd in gerechtelijke inningen. Alleen een gerechtsdeurwaarder mag dagvaardingen uitbrengen en (loon)beslagen leggen. Bij een inning met minnelijke schikking kan hij ook tussenkomen.

Uw klant zal de inschakeling van een gerechtsdeurwaarder zelden als positief ervaren. De kans is groot dat u door deze stap de handelsrelatie met uw klant in het gedrang brengt. Een gerechtsdeurwaarder moet neutraal en onpartijdig zijn. Hij zal u dus niet kunnen verdedigen ten opzichte van uw klant.

3.     Advocaat

Een advocaat behartigt uw belangen in de rechtbank. In eerste instantie zal hij trachten een minnelijke schikking te bekomen alvorens naar het gerecht te stappen. In de praktijk zal een advocaat vrij snel voorstellen om een rechtszaak aan te spannen omdat dit nu eenmaal zijn vak is.

4.     Kort samengevat

Een incassobureau biedt u de grootste kans op succes in de aanpak van wanbetalers. Een minnelijke schikking geniet de voorkeur omdat dit voor beide partijen de minste kosten met zich meebrengt.

U vraagt zich af hoe wij u kunnen helpen om het aantal openstaande facturen te beperken? Mail naar info@vpconsulting.be of bel ons op +32 (0)16 62 09 79.