VP Consulting wordt lid van de Belgische Vereniging van Incassokantoren

VP Consulting wordt lid van de Belgische Vereniging van Incassokantoren

VP Consulting’ is officieel erkend door de Belgische Vereniging van Incassokantoren (BVI).

De Belgische Vereniging voor Incassobureaus (BVI) is de enige vereniging van zijn soort. Alle leden zijn toonaangevende bureaus die geselecteerd zijn op basis van het vertrouwen dat ze dagelijks door de kwaliteit van hun werk weten op te wekken. Ze voldoen aan sleutelvereisten qua structuur, liquiditeit en solvabiliteit, en houden zich aan een strikte gedragscode (deontologische code). De klanten (schuldeisers) komen uit alle types van handel en nijverheid en vertegenwoordigen een brede waaier aan bedrijven, zowel naar sector als naar bedrijfsomvang. Onze leden helpen hen zowel bij de inning van vorderingen op consumenten als van commerciële schulden (vorderingen op bedrijven).